Shërbimet
Saldim

Instalime mekanike

Përpunim i avancuar i metalit

Shërbim i drejtpërdrejtë

Prerje, lakime, shpime
shkurtim, gërryerje
(Plazma CNC,etj.)

Mbështetje profesionale

Projektim - Dizajnim - Inxhinieri

Produktet
Konstruksione metalike

Kalluper metalike

Kangjella dhe gardh metalik

Derë dhe dritare metalike

Sistemi i Sigurisë